KOMERCIJALNA BANKA

 

Stambeni krediti - posebna ponuda

Vrsta kredita

STAMBENI KREDITI

Iznos kredita

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva

Rok   otplate

Od 2 do 25 godina

Nominalna kamatna   stopa

već od 4,70%

 

Naknada za   obradu zahtjeva

0,80 %  min 100,00 KM

Sredstva obezbjeđenja

Krediti bez žiranata :

- mjenice

- administrativne zabrane

- za stanove u izgradnji: hipoteka prvog reda - zabilježba prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava, odnosno hipoteka prvog reda kad se za to steknu uslovi

- za uknjižene stanove: uknjižba založnog prava prvog reda

- polisa osiguranja nekretnine
Banka zadržava pravo da traži dodatno sredstvo obezbeđenja.

EKS

4,97%

Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 100.000,00 KM i roka otplate 240 mjeseci.